LIÊN HỆ MUA HÀNG

Hotline: 0877754516
Sales Admin  sales@vintek.com.vn

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Holine: 0877754516
Service Admin   Service@vintek.com.vn

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Hotline: 0877754516
Support  Support@vintek.com.vn

CUNG CẤP GIẢI PHÁP

KIỂM SOÁT RA VÀO, CCTV
Hệ thống quản lý ra vào, CCTV, chấm công….

MẠNG LAN, WIFI
Mạng LAN, WAN, mạng Internet, mạng wifi…

DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG
Quản lý, vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn ITIL…

HỌP TRỰC TUYẾN
Giải pháp họp trực tuyến cho doanh nghiệp…

BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
Quản lý hệ thống, ứng dụng văn phòng, bảo mật…

TÍCH HỢP HỆ THỐNG
Hệ thống máy chủ, lưu trữ ổn định, an toàn, linh hoạt…